Dla potrzeb remontów oraz w przypadkach potrzeby zmiany rodzaju przetwarzanego tworzywa,
oferujemy do wytłaczarek i wtryskarek części zmienne takie jak:


- układy plastyfikujące
- ślimaki (również do wytłaczarek dwu-ślimakowych)
- cylindry
- końcówki ślimaków (wolnoprzepływowe i samozamykające)
- dysze wtryskowe (wolnoprzepływowe i samozamykające)

Części te, są wykonywane na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego
części zużytych lub posiadanej dokumentacji.