Wytłaczarki

zestawy i układy plastyfikujące

układy - ślimaki, cylindry

głowice do folii, rur, profili, powlekania i granulacji,
pierścienie chłodzące głowic do folii, kalibratory
próżniowe do rur i profili