Firmom, dokonującym modernizacji posiadanych maszyn we własnym zakresie, oferujemy kompletne zestawy plastyfikujące oraz układy plastyfikujące wraz z systemami termoregulacji. Zespoły te, są projektowane i wykonywane indywidualnie dla danego typu maszyny z uwzględnieniem możliwości zainstalowanych napędów oraz rodzaju przetwarzanego tworzywa. Procesy modernizacyjne wytłaczarek są szczególnie efektywne w przypadkach, gdy ich systemy napędowe są sprawne, a modernizacja sprowadza się do wymiany układu plastyfikującego i systemu termoregulacji. Wówczas nakłady poniesione na modernizację, zwracają się niejednokrotnie już po kilku miesiącach.