Firma swoją działalnośc rozpoczęła w 1984 roku. Do 1996 r. działała pod nazwą
"Zakład Mechaniki Precyzyjnej", a od 1997 r. pod nazwą obecną.
Od początku swego istnienia, firma zajmowała się technologiami przetwórstwa
tworzyw sztucznych, w zakresie projektowania i wytwarzania narzędzi
(głowic do rur, folii i profili oraz kalibratorów), układów plastyfikujących,
zespołów maszyn oraz wytłaczarek.
W czasie swojej działalności, a w szczególności w okresie przemian ustrojowych,
z udziałem naszej firmy powstało lub zostało zmodernizowanych ponad 350 firm,
zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.
Orócz działalności na rzecz firm krajowych, dokonaliśmy między innymi:
modernizacji maszyn produkcji japońskiej, w koncernie elektronicznym na Litwie,
oraz maszyn produkcji krajowej, w amerykańskiej firmie działającej na terenie Polski.