W zależności od kształtów, wymiarów i postaci wytłaczanych wyrobów oraz rodzaju używanego tworzywa, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi oraz urządzeń dla ich kształtowania, formowania i chłodzenia. Do najczęściej stosowanych i wymagających wysokiej precyzji wykonania, należą: różnego typu głowice, kalibratory, pierścienie chłodzące. W tym zakresie oferujemy:

- głowice do folii (jedno i wielowarstwowej
- głowice do rur (jedno i wielowarstwowych)
- głowice do profili
- głowice do powlekania
- głowice do granulacji
- pierścienie chłodzące głowic do folii
- kalibratory próżniowe do rur i profili